Suortti-suvun yhdistys r.y.:n sukukokous 14.8.2022

Koronapandemian takia sukuyhdistyksemme sääntömääräistä kokousta jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin. Näin kokous pidettiin sunnuntaina 14.8.2022 Lounasravintola Kerholla. Paikalla oli runsaat 40 suvun jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalevi Suortti ja sihteerinä Aulikki Häkkinen.

Kokouksen alussa vietimme hiljaisen hetken edellisen sukukokouksen jälkeen edesmenneitä läheisiämme muistellen. Hiljaisen hetken jälkeen Ulla Suutari esitti Lasse Heikkilän kauniin musiikkikappaleen "Viimeiset veneet".

Kokouksen sääntömääräisistä asioista selvittiin sujuvasti. Tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin sukuneuvostolle. Toimintakertomus hyväksyttiin. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 25 euroa henkilöltä ja maksu koskee koko seuraavaa kolmivuotiskautta 2023-2025. Sukuneuvoston ehdotus toimintasuunnitelmaksi kaudelle 2022-2025 hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä. Sukukokous velvoitti sukuneuvoston perustamaan työryhmän, jonka tehtävänä on kerätä erityisesti digitaalisessa muodossa olevia valokuvia ja artikkeleita suvun jäsenistä, perheistä, harrastuksista jne. sekä järjestää syntyvälle materiaalille tarkoituksenmukainen säilytystapa ja -paikka. Työryhmä keskittyy aluksi erityisesti uudemman ajan aineistoon. Samaisen työryhmän tulisi selvittää myös mahdollisuuksia digitoida olemassa olevaa valokuva- ja leikeaineistoa.

Sukuneuvostoon valittiin uudelleen Aulikki Häkkinen, Lena Kart, Risto Kihula, Kalevi Suortti, Päivi Suortti ja Hannele Tikanvaara. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marjut Laitinen ja varatoiminnantarkastajaksi Sanna Kuosmanen.

Sukukokous kutsui vuosikymmenien ajan sukuyhdistyksen eri tehtävissä toimineen Ossi Kalervo Suortin yhdistyksen kunniajäseneksi.

Ohjelmallisessa osuudessa musiikista vastasivat Ulla Suutari ja Anne Hammarberg. Juhlaesitelmän piti filosofian tohtori ja Suomen Kotiseutuliitto r.y.:n emeritus-toiminnanjohtaja Lassi Saressalo. Lassin mielenkiintoisen puheenvuoron otsikkona oli "Tarvitaanko sukua ja kotiseutua nykypäivänä?".

Tämän lisäksi sukuneuvoston puheenjohtaja Kalevi Suortti kävi läpi arkistomateriaaliin nojautuen sukuyhdistyksen perustamisen aikaisia keskusteluja sekä kokouksia.

Perinteiseen tapaan kokousväki nautti keittolounaan ja kahvia sekä kakkua.

SUKUVIIRI NUMERO YKSI SUORTTI-SUVUN TUNNUKSEN SUUNNITTELIJALLE

Sukuneuvoston puheenjohtaja Kalevi Suortti ja sukuneuvoston sihteeri/taloudenhoitaja Aulikki Häkkinen kävivät luovuttamassa sukuviirin numero yksi sukutunnuksen suunnittelija Virve Kotasaarelle. Tunnus on vuodelta 2001. Virve kertoi tunnuksen sinisen pohjavärin kuvastavan Summanjokea ja merta. S-kirjain tulee tietenkin Suortti-nimestä. Tyylitelty S-kirjain muodostaa tunnuksessa puuveneen keulapuun, mikä sopii hyvin veneveistäjistäkin tunnetun sukumme tunnukseen. Tunnuksen vasemmassa yläkulmassa on Mati Yrjönpoika Suortin puumerkki. Hän on myös Virven esi-isiä. Tiimalasin muoto erilaisin lisäyksin ja sovelluksin on ollut laajemminkin käytössä Suortti-suvun isäntien puumerkeissä. Virve on koulutukseltaan teollinen muotoilija ja sosionomi (AMK). Hän työskentelee tällä hetkellä varhaiskasvatuksen parissa.

Suortti-suvun viiri liehuu tällä hetkellä jo noin kuudessakymmenessä salossa. Alkuperäisestä tilauksesta on jäljellä enää vajaa kymmenen viiriä. Viirin hintahan on 45 euroa. Tilausohjeet löytyvät kotisivujen etusivulta.

SUKUNEUVOSTON KOKOUS 18.12.2018

Sukuneuvosto piti järjestäytymiskokouksen 18.12.2018. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kalevi Suortti ja varapuheenjohtajaksi edelleen Risto Kihula. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Aulikki Häkkinen.

Sukukokouksessa käytyihin keskusteluihin viitaten päätettiin teettää Suortti-suvun logolla varustettu isännänviiri. Kolmen tarjouksen pohjalta viirin tekijäksi valittiin Helsingin Lipputehdas Oy. Viirin koko on 50x400 cm. Logo tulee viirin yläpäähän. Viirin alaosa on sinivalkoinen.

Jo nyt voi lähettää tilauksia sähköpostilla osoitteeseen suortti.suku@gmail.com. Seuraavassa jäsenkirjeessä asiasta enemmän. Viirin hinta on 45 €, jos tilauksia tulee yhteensä 50 kpl. Sitovat tilaukset tulee toimittaa sukuneuvostolle 31.1.2019 mennessä.


SUKUKOKOUS JA -TAPAAMINEN SUMMAN PIRTTILÄSSÄ 19.8.2018

Lähemmäs kuusikymmentä Suortti-suvun edustajaa osallistui sunnuntaina 19.8.-18 sukuyhdistyksen kokoukseen ja sukutapaamiseen. Lämmin kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille sekä esiintyjille. Ilahduttavaa oli havaita, että paikalla oli useita sellaisia, jotka eivät aikaisemmin ole olleet mukana sukukokouksessa tai -juhlassa. Kauimmaiset vieraat olivat peräti Australiasta asti.

Tilaisuuden aluksi vietettiin sukuneuvoston puheenjohtajan esityksestä hiljainen hetki menneen kolmivuotiskauden aikana pois nukkuneiden muistoksi. Sen päätteeksi hiljennyttiin kuuntelemaan Ulla ja Taavi Suutarin kaunista ja koskettavaa tulkintaa Suojelusenkeli-kappaleesta.

Sukuneuvoston edustajat kävivät myös aamulla viemässä kukkia Suortti-suvun muistokivelle.

Sukukokouksen päätöksiä

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vahvistettiin sukuyhdistyksen tilinpäätös 2015-2017 sekä toimintakertomus. Kuultuaan toiminnatarkastaja Ossi Suortin puoltavan lausunnon kokous myönsi sukuneuvostolle vastuuvapaus edelliskauden toiminnasta ja tileistä.

Kokous vahvisti myös sukuneuvoston esityksen sukuyhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuosille 2018-2021. Siinä todetaan muun muassa, että sukuyhdistys täyttää vuonna 2021 70-vuotta, mikä otetaan huomioon seuraava sukukokousta ja -juhlaa valmisteltaessa. Sukuneuvosto aikoo valmistaa juhlavuoteen mennessä historiikkijulkaisun, johon kootaan tietoja yhdistyksen perustamisesta, vuosikymmenien aikaisesta toiminnasta sekä sukuyhdistyksen toimihenkilöistä.

Edelleen suunnitelmassa painotetaan sukutietojen päivittämisen merkitystä. Kustakin sukuhaarasta pyritään löytämään yhteyshenkilö auttamaan sekä tietojen päivityksessä että yhdistyksen jäsenkampanjan toteuttamisessa.

Osana toimintasuunnitelmaa julkistettiin erityinen valokuvien ja tarinoiden keräyskampanja. Siitä tullaan kertomaan näillä kotisivuilla tarkemmin erikseen.

Sukuyhdistyksen jäsenmaksuksi vahvistettiin 20 €/hlö. Maksu kattaa koko kolmivuotiskauden. Jäsenmaksun maksamisesta toimitetaan jäsenille tarkemmat ohjeet kirjeellä ja/tai sähköpostilla.

Sukuneuvostoon valittiin uudelleen Aulikki Häkkinen, Lena Kart, Risto Kihula, Päivi Suortti ja Kalevi Suortti. Uutena jäsenenä sukuneuvostoon valittiin Hannele Tikanvaara. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt järjestäytymiskokouksessaan.

Sukuneuvoston jäsenenä ja sukuneuvoston sihteerinä kuuden vuoden ajan toiminut Marjut Laitinen oli ilmoittanut ennen kokousta ettei ole enää käytettävissä sukuneuvoston jäseniä valittaessa. Sukukokous kiittää lämpimästi Marjutia toiminnasta sukumme ja sukyhdistyksen hyväksi.

Ossi Suortti valilttiin uudelleen toiminnantarkastajaksi, samoin Ulla Kajasvirta varatoiminnantarkastajaksi.

Sukutapaamisen ohjelmallinen osuus

Ruokailun jälkeen siirryttiin tapaamisen ohjelmalliseen osuuteen. Sen aloittivat Ulla ja Taavi Suutari kauniilla Elegialla.

Tämän jälkeen oli vuorossa sukuneuvoston puheenjohtaja Kalevi Suortin puheenvuoro otsikolla "Poimintoja Suorti-suvun ja Haminan seudun historiasta". Se on luettavissa kotisivujen osiossa "Puheita ja esitelmiä".

Summan Ponnistuksen nuorten tanhuryhmä esiintyi seuraavaksi. Esityksen oli ohjannut Tarja Partanen ja sitä säesti Ossi Suortti. Nuoret olivat harjoitelleet ihastuttavan esityksensä juuri tätä tapahtumaamme varten

Seuraavaksi keskusteltiin sukuyhdistyksen toiminnasta. Sukuneuvoston puheenjohtajan johdatteleman keskustelun aikana tuli esille monta varteenotettavaa ajatusta toimintamme kehittämiseksi. Airi Kajasaari esitti muun muassa, että sukumme kauniista logosta valmistettaisiin isännnänviiri. Ajatus sai kovasti kannatusta ja sukuneuvosto selvittää viirihankkeen toteuttamismahdollisuudet. Salla raja heitti ajatuksen, että sukuneuvosto voisi myös teettää t-paitoja Suorttien logolla. Moni piti tärkeänä, että seuraavassa sukutapaamisessa kullekin osallistujalle valmistellaan nimilaput, jotta "tunnistaminen" onnistuisi paremmin. Sukutietojen päivitykseen liittyen saatiin myös useita käyttökelpoisia kehitysehdotuksia.

Keskustelimme myös valokuvien ja tarinoiden keräyskampanjasta. Kunniajäsenemme Marja Suortti valaisi valokuvien arkistoinnin nykytilaa ja haasteita sekä motivoi suvun jäseniä toimittamaan aktiivisesti uusia ja vanhempia kuvia sukuyhdistyksen arkistoon. Hän piti tärkeänä, että kuviin liitettäisiin aina tiedot kuvissa esiintyvistä henkilöistä, ajankohdasta ja paikasta.

Kun keskusteltiin tarinoiden keräämiseksi, esille tuli myös monia teemoja, jotka olisivat hyviä tarinoiden aiheina. dokumentoitavaksi.

Ohjelmallinen osuus päättyi Ulla ja Taavi Suutarin keveästi jazzahtavaan Vaalean punaiseen pantteriin ja sen jälkeen yhteisesti Ulla Suutarin säestämänä laulettuun Kymenlaakson lauluun.

"Galleria"-osiossa on nähtävissä valokuvia sukutapaamisestamme.


VARSINAINEN SUKUKOKOUS SUNNUNTAINA 19.8.2018 ALKAEN KLO 12 PIRTTILÄSSÄ

Suortti-suvun yhdistys r.y.:n varsinainen sukukokous ja sukutapaaminen järjestetään sunnuntaina 19.8.2018 alkaen kello 12 Summan Pirttilässä, os. Summantie 13. Sukukokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tapahtumakokonaisuus aloitetaan sääntömääräisellä sukukokouksella, minkä jälkeen on ruokailu. Välittömästi ruokailun jälkeen tilaisuus jatkuu ohjelmallisella sukutapaamisella.

Lounastarjoilun johdosta pyydämme tilaisuuteen saapuvia ilmoittamaan osanotosta etukäteen, viimeistään maanantaina 13.8.2018. Ilmoittautua voi sukuneuvoston sähköpostilla suortti.suku@gmail.com tai puhelimitse sukuneuvoston puheenjohtaja Kalevi Suortille (puh. 050-1949) tai varapuheenjohtaja Risto Kihulalle (puh. 040-152 5323).

Ruokailumaksu (10 €/henkilö) maksetaan paikan päällä. Lounas sisältää valinnan mukaan lohi- tai lihakeiton sekä kahvin tai teen ja täytekakkua. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme tietoa keittovalinnastanne ja mahdollisista ruoka-ainerajoituksista.

Sukuneuvosto haluaa korostaa, että tapahtuma on tarkoitettu kaikille, nuorille ja varttuneemmille Suortti-sukuun kuuluville. Osallistuminen ei edellytä sukuyhdistyksen jäsenyyttä. Jäseneksi voi kuitenkin liittyä myös sukutapaamisen yhteydessä taikka lähettämällä jäsenhakemus sukuneuvostolle vaikkapa sähköpostitse.

Tervetuloa

Sukuneuvosto


SUKU- JA YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

PIrttilän tilaisuus 24.8.207 jäi osanottajamäärän osalta varsin pienimuotoiseksi. Kiitos kuitenkin jokaiselle paikalle olleelle. Oli mukava vaihtaa ajatuksia sukuyhdistyksen toiminnasta, ensi vuoden sukukokouksesta sekä ajankohtaisesta sukutietojen päivityshankkeestamme. Moni otti myös tehtäväkseen koota oman sukuhaaransa osalta päivitystietoja suvun jäsenistä.

Mikä parasta, täytettyjä sukutietolomakkeita on alkanut virrata sukuneuvostolle niin sähköpostitse kuin kirjeitsekin. Toivottavasti tämä "virta" ei tyrehdy ja saamme tiedot mahdollisimman hyvin ajan tasalle.

Tässä yhteydessä toivomme myös, että sukuyhdistyksen jäsenet toimittaisivat mahdollisen sähköpostiosoitteensa sukuneuvostolle joko tämän sivuston "Yhteydenottolomakkeella" tai sähköpostilla sukuneuvoston osoitteeseen suortti.suku@gmail.com.

TILAISUUS SUKUTIETOJEN PÄIVITTÄMISEKSI 24.8.2017 KLO 18 SUMMAN PIRTTILÄSSÄ

Sukuneuvosto on aloittanut sukutietojen päivittämisprojektin. Tähän liittyen sukuneuvosto järjestää Summan Pirttilässä torstaina 24.8.2017 alkaen klo 18 tilaisuuden, johon voi tulla päivittämään sukutietoja. Tilaisuudessa jaetaan myös lomakkeita, joilla tiedot voi toimittaa sukuneuvoston käyttöön myöhemmin. Edellisen kerran sukutietoja päivitettiin järjestelmällisemmin 1980-luvun puolessa välissä. Sen jälkeen tietoja on saatu vain satunnaisesti. Siksi on iso riski sille, että sukutietoihin jää parinkymmenen vuoden mittainen musta aukko, ellei tietoja nyt saateta ajan tasalle.

Tilaisuus on avoin kaikille sukuyhdistyksen jäsenille. Sukuneuvosto toivoo kuitenkin, että kukin sukuhaara varmistaisi tilaisuuteen oman edustajansa. Tavoitteena on, että tällaisia "sukuhaarojen" edustajien tilaisuuksissa järjestetään jatkossa kerran sukukokousten välisenä aikana.

Toivomus on, että paikalle saapuvat jättäisivät sukuneuvostolle seuraavia tietoja lähipiiriinsä kuuluvista suvun jäsenistä: nimet, syntymäajat, osoitteet/kotikunta, ja mahdollisen kuolinpäivän. Lisäksi toivotaan tietoja perhesuhteista, koska sääntöjen mukaan sukuun kuuluvaksi luetaan myös alenevassa polvessa olevien henkilöiden aviopuolisot. Haluttaessa tietoihin voidaan liittää myös koulutusta koskevia asioita.

Tilaisuudessa on tarjolla kahvia ja teetä.

Lisätietoja saa puhelimitse Kalevi Suortilta (p. 050-1949). Ilmoittautumisen voi hoitaa myös sähköpostitse osoitteeseen suortti.suku@gmail.com tai kotisivujen yhteydenottolomakkeella.

SEURAAVA SUKUKOKOUS 19.8.2018

Sukuneuvosto on päättänyt järjestää seuraavan sukukokouksen sunnuntaina 19.8.2018 Summan Pirttilässä. Tilaisuudesta tehdään koko perheen tapahtuma, joten merkitkääpä ajankohta kalenteriin.

Kokous- ja sukujuhlapaikaksi valittiin pitkän tauon jälkeen Pirttilän seuratalo. Palaamme siis sukuyhdistyksen juurille myös kokouspaikan osalta.

Varsinainen kokouskutsu toimitetaan jäsenille kevään 2018 aikana.

JÄSENMAKSUSTA

Sukukokous päätti kolmivuotiskaudeksi 2015-2017 jäsenmaksun suuruudeksi 15 €/henkilö. Sukuyhdistyksen kirjanpidon mukaan osa jäsenmaksuista on vielä maksamatta ja osa on maksanut jäsenmaksun vain yhden vuoden osalta eli 5 €.

Sukuneuvosto toivoo, että loputkin jäsenmaksut maksetaan yhdistyksen tilille mahdollisimman pikaisesti. Tilinumero on FI43 8000 1379 0727 55. Laittakaa viitteeksi 110 ja viestiksi maksun saajalle jäsenen nimi sekä merkintä Jäsenmaksu.

ETSIMME VERKKOVASTAAVAA

Sukuyhdistyksen kotisivujen elävöittämiseksi ja ajan tasalla pitämiseksi etsimme Verkkovastaavaa. Tämän tehtävänä on yhdessä sukuneuvoston kanssa huolehtia verkkosivujen ylläpidosta ja päivittämisestä. Kotisivut ovat parhaimmillaan erinomainen tiedotus- ja vuorovaikuttamisen väline. Valitettavasti emme ole toistaiseksi kyenneet hoitamaan sivustoa riittävällä innolla ja aktiivisuudella.

Toivomme, että asiasta kiinnostuneet ottavat yhteyttä sukuneuvoston puheenjohtaja Kalevi Suorttiin (puh 050-1949 ja sp kalevi.suortti@kolumbus.fi).

Sukukokous ja -juhla 23.8.2015

Suortti-suvun sukukokous ja -juhla järjestettiin Haminan Wanhalla Työskillä sunnuntaina 23.8.2015. Päivän aluksi sukuneuvoston edustajat kävivät viemässä kukkalaitteen Suortti-suvun ensimmäisen talon merkkinä olevalle muistokivelle.

Itse sukukokoukseen ja -juhlaan osallistui noin sata suvun edustajaa. Määrä on merkittävästi suurempi, mitä sukukokouksiin on viime vuosikymmeninä tavannut osallistua. Tunnelma oli sen mukainen - välitön ja iloinen.

Aluksi vietettiin kuitenkin hiljainen hetki edellisen sukukokouksen jälkeen poisnukkuneiden suvun jäsenten muistoksi.

Sukukokouksen sääntömääräiset asiat käsiteltiin rutiinilla. Sukuneuvosto sai uuden jäsenen, kun Hannu Suortti oli ilmoittannut, ettei enää ole käytettävissä tehtävään. Hänen tilalleen valittiin Aulikki Häkkinen. Sukuneuvoston ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttiin yksimielisesti pienin muutoksin.

Sukuneuvosto ehdotti kokoukselle Marja Suortin ja Hannu Suortin valitsemista yhdistyksen kunniajäseniksi. Sekä Marja että Hannu ovat toimineet vuosikymmenien ajan sukuneuvoston eri tehtävissä ja edistäneet merkittävällä tavalla suvun ja sukuyhdistyksen perinteiden vaalimista. Sukuneuvoston esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Uusille kunniajäsenille luovutettiin erityinen kunniajäsenkirja runsaiden aplodien ja kiitosten siivittämänä.

Sukujuhlan ohjelmassa oli runsaasti musiikkia. Siitä vastasivat Ulla Suutarin johdolla suvun nuoret muusikot sekä Ossi Suortti haitarillaan. Tällä kertaa musiikki oli varsin merellistä. Se ei ollut sattuma, sillä myös emeritus professori, FT Pekka Suortin juhlaesitelmä liikkui veneiden maailmassa. Otsikolla Veneveistäjäsuku Pekka tarkasteli esitelmässän Suortteja ja summalaisia veneenrakentajina. Pekan mielenkiintoinen puheenvuoro kuvilla höystettynä kosketti monia sukuhaarojamme ja paikallaolijoita henkilökohtaisestikin. Sen lisäksi esitelmä sisälsi runsaasti tietoa summalaisten vuosisatojen ajan jatkuneesta veneenveistotoiminnasta.

Pekka Suortin puheenvuoron lyhennelmä sekä kuvallinen esitys julkaistaan toisaalla kotisivuillamme.